Staff Details

# Name Designation Qualification
1 Shailja Razdan PGT M.Sc, B.Ed
2 Hitesh Sharma PGT M.Sc M.Ed
3 Pradip Kr. Vishwakarma PGT M.Tech/B.Ed
4 Seema Sharma PGT M.Sc, B.Ed, CTET
5 Harsh Sharma PGT M.PEd,
6 Varun Mishra PGT M.P.A, Prabhakar, UGC NET Qualified
7 Sanehi Bhandari PGT M.A., B.Ed
8 Aryan PGT M.Com , B.Ed
9 Anju Srivastava PGT M.Phil,M.Sc,B.Ed
10 Prateek Katyal PGT M.F.A
11 Ravinderjeet Kaur TGT M.A, B.Ed
12 Rachana Shukla TGT M.A in Music (Vocal)
13 Brijesh Singh TGT B.P.Ed, B.Sc
14 Love Kumar TGT M.A, B.Ed, CTET
15 Rama Thakur TGT M.A, B.Ed
16 Rashi Singh PRT M.A, B.Ed, CTET
17 Nisha Shrivastava TGT M.A, B.Ed
18 Pradeep Kumar Sharma TGT B.Sc, B.Ed
19 Sangeeta TGT B.A, B.Ed
20 Simpi Das TGT B.F.A
21 Meenal Goyal TGT M.A,B.Ed
22 Rahul Pant PRT M.A, B.Ed , CTET & UGC NET Qualified
23 Isha Oberoi PRT M.Com, B.Ed, CTET
24 Preeti PRT M.A., B.Ed
25 Vandana Mattoo PRT M.Com,B.Ed,DOEAC
26 Arti Mandal PRT M.A, B.Ed, CTET
27 Nikita Chauhan PRT B.Sc,Dl.Ed
28 Deepty Asthana PRT B.Sc,B.Ed
29 Satarupa Sobhakar PRT M.A, M.A in dance
30 Simran Shah PRT M.A, B.Ed